Update Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van de wijkbewoners staan voorop. Daarom houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en informeren wij via de website en nieuwsbrief wanneer er activiteiten afgelast of verplaatst worden. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM

Het bestuur van de bewonersvereniging Klapwijk heeft besloten:

Algemene Leden Vergadering 2020

Als vereniging houden wij jaarlijks deze vergadering en de uitnodiging is onder de leden verspreid. Vanwege de beperkte mogelijkheden en onduidelijkheid over aantallen personen bij georganiseerde bijeenkomsten is er besloten de vergadering van 11 juni te annuleren. In 2020 wordt er geen openbare ALV georganiseerd. De informatie van de vergadering wordt met de leden huis aan huis gedeeld en is via deze website of door contact met het bestuur beschikbaar.

AED training

Onder voorbehoud van aanpassingen in de richtlijnen van het RIVM is de nieuwe cursusdatum vastgesteld op 15 oktober 2020.

De deelnemers van vorige AED trainingen zijn van harte uitgenodigd om 19 november deel te nemen aan de herhalingscursus.

6 juni Klapwijkfeest

Het Klapwijkfeest is komen te vervallen voor dit jaar.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen u op een later moment weer te mogen ontmoeten.

Bestuur van bewonersvereniging Klapwijk

Urban Waterbuffer (presentatie tijdens ALV 2019)

2 juni 2020

Wilrik Kok – Urban Waterbuffer Circulair waterbeheer   In de stad stroomt 55 % van het water af. In de natuur heb je meer ondiepe en diepe filtratie. Rondom Klapwijk wordt deze […]

Lees Meer


Verslag ALV 2019

2 juni 2020

Verslag ALV bv Klapwijk d.d. 18 april 2019 Terugblik 2018 Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt? Op het sociale vlak waren dat het wijkfeest, de vossenjacht, St Maarten, de valentijnsknutsel. Op […]

Lees Meer


Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

2 juni 2020

Beste bewoners van Klapwijk, We wonen in een prachtig stukje van Pijnacker in een wijk waar we met elkaar zorgen voor een fijne woonomgeving. Ik wil graag met u terugkijken op de […]

Lees Meer


Vacature Secretaris

14 februari 2020

Heb je zin om je in te zetten voor een mooie, groene wijk in Pijnacker? Dan verwelkomen we je graag in ons bestuur als secretaris.  Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor het organiseren […]

Lees Meer