16 januari 2022

Werkzaamheden aan het wijkpark

De werkzaamheden aan het wijkpark worden door Gebr. Van Kessel uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Direct naastgelegen bewoners zijn geïnformeerd door middel van een brief die huis-aan-huis is bezorgd eind december.

Vanaf 10 januari wordt er voorbelasting aangebracht welke in totaal 3 maanden blijft liggen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verwijderen van groen om ruimte te maken voor parkeervakken en nieuw groen. Als gevolg hiervan zijn er vanaf 10 januari vrachtwagens welke zich door de wijk verplaatsen en is het wijkpark niet toegankelijk vanaf januari tot het najaar.

De marktkramen worden zolang verplaatst naar de hoek Caro van Eycklaan/Vrouwenrecht.

Meer informatie over de uitvoering en planning is te volgen via de BouwApp van Van Kessel. Er is een e-mailadres beschikbaar kessel.klapwijk@trentoo.nl voor contact met de omgevingsmanager van Van Kessel. Voor algemene vragen over het project is er het gemeentelijke projectteam via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl beschikbaar.

De uitwerking van de plannen van o.a. het Wijkpark kunt u vinden op klimaatbestendigklapwijk.nl of pijnacker-nootdorp.nl/klapwijk

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de organisatie van een wijkfeest. Was het de afgelopen jaren 2 Corona als spelbreker, de meest geschikte locatie is dit jaar niet beschikbaar. Er wordt achter de schermen gewerkt aan een andere locatie zodat er wellicht toch weer een feest georganiseerd kan worden, door en met en voor de bewoners van Klapwijk.


Terug