14 september 2020

Wegafsluiting Hoogseweg

Via diverse kanalen heeft u kennisgenomen van de tijdelijke afsluiting van de Hoogseweg. De gemeente heeft hiertoe -voorlopig- besloten omdat er meerdere bezwaarschriften zijn ingediend tegen de opening van deze weg. De weg was tijdelijk opengesteld door de gemeente na de aanleg van de Zijdeweg.

Diverse bewoners maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Anne Franklaan en de kruising Anne Franklaan/Hannie Schaftsingel. Onder andere de overgang van 60 km naar 30 km, maar ook de geparkeerde busjes en auto’s bij de kruising, maken de situatie niet veiliger. Dit alles is een belangrijk aandachtspunt, aangezien gesteld wordt dat automobilisten niet de verantwoordelijkheid nemen om hun snelheid aan te passen naar 30 km. Op sommige tijden rijdt er nu veel verkeer Klapwijk uit en dat maakt de situatie voor de schoolgaande jeugd op sommige plekken ook minder veilig.

Vanaf het begin van de plannen voor de Zijdeweg heeft de bewonersvereniging zich hard gemaakt voor een knip in de Hoogseweg. Tijdens de werkgroep sessies ‘Klimaatbestedig Klapwijk’ waarin zowel bewoners van Klapwijk als de gemeente samen de visie hebben beschreven voor de renovatie van Klapwijk, is de knip telkens benoemd. Gedurende deze bijeenkomsten heeft de gemeente aangegeven dat de Hoogseweg als tijdelijke ontsluitingsweg voor Klapwijk gebruikt moet worden. Deze maatregel is nodig omdat altijd minimaal twee toegangswegen beschikbaar moeten zijn voor de bewoners van Klapwijk en de hulpdiensten. Hierbij is ook aangegeven dat de Hoogseweg tijdelijk gebruikt zal gaan worden door werkverkeer voor de levering van goederen. Waarbij de veiligheid van de bewoners van Klapwijk het uitgangspunt is geweest.

De gemeente zal aan de Hoogseweg een depot aanleggen voor de benodigde bouwmaterialen die de aannemer nodig heeft tijdens de renovatiewerkzaamheden. Dit zal onnodig (vracht)verkeer in de wijk moeten voorkomen. We ontkomen natuurlijk niet aan vrachtverkeer maar met de openstelling van het depot aan de Hoogseweg, nabij de Zijdeweg scheelt dit veel verkeer in de wijk en is dit ook veiliger voor alle verkeersdeelnemers.

De bewonersvereniging is met bewoners van Klapwijk op korte termijn uitgenodigd door de gemeente om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. Maar natuurlijk ook over andere zaken die (gaan) spelen de komende periode. Hebt u vragen of wilt u meedenken dan nodig ik u van harte uit, samen kunnen we meer en wellicht hebt u de ‘gouden oplossing’.

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier op de webstek van de bewonersvereniging: .

Ik hoop en vertrouw er op dat we er samen uit komen

Alex Koppers

Voorzitter Bewonersvereniging Klapwijk


Terug