23 maart 2024

Voortgang en planning Klimaatbestendig Klapwijk

Recent heeft iedereen de door de gemeente Pijnacker-Nootdorp verspreide nieuwsbrief over Klapwijk ontvangen.

Fase 1 van de herinrichting van Klapwijk is inmiddels voltooid en ook het wijkpark is gereed. Dit jaar is begonnen met Fase 2 en Fase 3A. In bijgevoegd kaartje is de planning per wijkdeel voor de komende jaren zichtbaar. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het nodig een aantal bomen en overige planten te verwijderen. Per wijkdeel worden de bewoners voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd (door de opdrachtgever van het betreffende werk; dit is niet altijd de gemeente).

Fase 2: In februari is aannemer Van Vulpen gestart met het vernieuwen van kabel en leidingen van Stedin en Dunea. Na de zomer 2024 zouden deze werkzaamheden gereed moeten zijn. Omdat de gemeente geen opdrachtgever is voor deze werkzaamheden, kunt u bij Stedin en Dunea terecht voor vragen. In het voorjaar van 2025 wordt begonnen met de ophoging, het vernieuwen van de riolering en de klimaatbestendige inrichting.

Fase 3A: In september 2024 wordt gestart met de ophoging, het vernieuwen van de riolering en de klimaatbestendige inrichting.  In de zomer van 2024 organiseert de gemeente een aparte informatieavond over de details per straat.

Fase 3B. Eind 2024 worden de werkzaamheden in fase 3B gestart (Vrouwenrecht). Eerst worden de hoofleidingen- en kabels verlegd, waarna begin 2025 wordt gestart met de zandophoping. Door de werkzaamheden aan het Vrouwenrecht wordt de ingang van de wijk afgesloten voor verkeer. De gemeente heeft in december 2023 het verkeersbesluit genomen om tijdens de afsluiting de Hoogseweg tijdelijk open te stellen voor autoverkeer (omdat een wijk altijd twee ontsluitingen nodig heeft). Tegen dit besluit lopen nog een aantal bezwaarprocedures, welke eerst afgerond moeten worden.

 


Terug