Vacatures

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft ruimte voor nieuwe leden.

De bewonersvereniging Klapwijk behartigt de belangen van de inwoners van Klapwijk richting overheid en andere instanties die zich met onze woonomgeving bezig houden.

Daarnaast staat de bewonersvereniging voor sociale binding in de wijk en organiseert in dat kader diverse activiteiten voor haar leden.

We zijn op zoek naar een secretaris, een communicatiemedewerker en een penningmeester.

Heb je interesse, stuur dan een mail naar secretariaat@bvklapwijk.nl


Secretaris

Heb je zin om je in te zetten voor een mooie, groene wijk in Pijnacker? Dan verwelkomen we je graag in ons bestuur als secretaris.

 Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en het notuleren hiervan. Verder ben je met de overige bestuursleden het aanspreekpunt voor contacten bij o.a. de gemeente. Ook vind je het leuk om aanwezig te zijn bij de avonden die worden georganiseerd over de herinrichting van de wijk. Deelname aan werkgroepen voor specifieke wijkdelen is ook mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Werktijden:
De werkzaamheden zijn grotendeels in de eigen tijd in te delen en komen neer op een tot enkele uurtjes per week.

Profiel:
Je bent bij voorkeur woonachtig in Klapwijk, maar ook als je elders in Pijnacker woont nodigen we uit te reageren.

Omschrijving van de organisatie:
Onze bewonersvereniging behartigt de belangen van de inwoners van Klapwijk richting overheid en andere instanties die zich in en om de wijk met de woonomgeving bezig houden. Daarnaast staat de bewonersvereniging voor sociale binding in de wijk en organiseert in dat kader allerlei sociale activiteiten voor haar leden.


Communicatiemedewerker 

Werkzaamheden:
Heb je zin om je in te zetten voor een mooie, groene wijk in Pijnacker? Dan verwelkomen we je graag in ons bestuur als communicatiemedewerker.

Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de website, het schrijven/redigeren van stukken voor de nieuwsbrief en het beheer van de Facebook- en Twitteraccount.

Dit doe je niet alleen, de overige bestuursleden leveren ook teksten aan.

Werktijden: De werkzaamheden zijn zelf in te delen en komen neer op een tot enkele uurtjes per week.

Soort werk: Redactie en publiciteit, Website up-to-date houden, Bestuur

Bijzonderheden: Je bent bij voorkeur woonachtig in Klapwijk, maar ook als je elders in Pijnacker woont nodigen we uit te reageren.


Penningmeester 

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de financiën van de bewonersvereniging.
Je regelt de ledenadministratie, de betalingen voor de huur van ruimtes en de kosten rondom het jaarlijkse wijkfeest. Verder lever je de jaarrekening aan ter bespreking tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Wil je je verder inzetten voor de vereniging of Klapwijk, dan kan dat ook. De herinrichting van de wijk speelt de komende jaren een grote rol.
Vind je het leuk om (af en toe) aanwezig te zijn bij de avonden die worden georganiseerd over de herinrichting van de wijk? Deelname aan werkgroepen voor specifieke wijkdelen is ook mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Werktijden:
De werkzaamheden zijn grotendeels in de eigen tijd in te delen en komen neer op een tot enkele uurtjes per week.

Profiel:
Je bent bij voorkeur woonachtig in Klapwijk, maar ook als je elders in Pijnacker woont nodigen we uit te reageren.

Omschrijving van de organisatie:
Onze bewonersvereniging behartigt de belangen van de inwoners van Klapwijk richting overheid en andere instanties die zich in en om de wijk met de woonomgeving bezig houden. Daarnaast staat de bewonersvereniging voor sociale binding in de wijk en organiseert in dat kader allerlei sociale activiteiten voor haar leden.