14 februari 2020

Vacature Secretaris

Heb je zin om je in te zetten voor een mooie, groene wijk in Pijnacker? Dan verwelkomen we je graag in ons bestuur als secretaris.

 Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en het notuleren hiervan. Verder ben je met de overige bestuursleden het aanspreekpunt voor contacten bij o.a. de gemeente. Ook vind je het leuk om aanwezig te zijn bij de avonden die worden georganiseerd over de herinrichting van de wijk. Deelname aan werkgroepen voor specifieke wijkdelen is ook mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Werktijden:
De werkzaamheden zijn grotendeels in de eigen tijd in te delen en komen neer op een tot enkele uurtjes per week.

Profiel:
Je bent bij voorkeur woonachtig in Klapwijk, maar ook als je elders in Pijnacker woont nodigen we uit te reageren.

Omschrijving van de organisatie:
Onze bewonersvereniging behartigt de belangen van de inwoners van Klapwijk richting overheid en andere instanties die zich in en om de wijk met de woonomgeving bezig houden. Daarnaast staat de bewonersvereniging voor sociale binding in de wijk en organiseert in dat kader allerlei sociale activiteiten voor haar leden.


Terug