2 juni 2020

Urban Waterbuffer (presentatie tijdens ALV 2019)

Wilrik Kok – Urban Waterbuffer

Circulair waterbeheer

 

In de stad stroomt 55 % van het water af. In de natuur heb je meer ondiepe en diepe filtratie.

Rondom Klapwijk wordt deze technologie bij de kassen al gebruikt. Wordt met zandfiltratie schoongemaakt en opgeslagen. Over langere tijd beschikbaar.

Eerder gedaan in Sparta Stadion Rotterdam. Hier wordt water opgeslagen in een zandlaag 17 -30 m diep. Het water wordt gebruikt voor irrigatie. Het zoute water wordt iets aan de kant geduwd.

Spangen 4 ha verhard oppervlak – 20mm bui, 800 m3

1400 m3 ruimte

Zuivering door 90 m2 biofitler.

Opslag in ondergrond/ruimtelijke inpassing

https://www.urbanwaterbuffer.nl/

Bij ons -10 -20 m diepte zou geschikt zijn voor wateropslag.

Is er in Klapwijk voldoende plek om dit te realiseren?

Waar kan regenwater de grond in?

In de parken en parkjes komt de installatie voor wateropslag.

Regentuinen i.p.v. buizen om water af te voeren.

Diverse ontwerpmogelijkheden voor ontwerp

Sloten zijn van HHR, mogelijkheid om een sloot over te nemen?

Doodlopende stukken?

Zomerpeil komt iets omhoog, winterpeil blijft gelijk zodat de bodemdaling wordt beperkt.

In hoeverre is er al budget voor de waterbuffers?

Klapwijk Is opgenomen in pilot voor urban waterbuffer.

800mm water, 20 % win je weer terug voor de wijk

Wat over is kan naar de tuinbouw

Het hoogheemraadschap subsidieert 25 % van klimaatadaptieve maatregelen. Tuin vergroenen e.d.

 


Terug