8 september 2020

Update Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van de wijkbewoners staan voorop. Daarom houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en informeren wij via de website en nieuwsbrief wanneer er activiteiten afgelast of verplaatst worden. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM

Het bestuur van de bewonersvereniging Klapwijk heeft besloten:

Algemene Leden Vergadering 2020

Als vereniging houden wij jaarlijks deze vergadering en de uitnodiging is onder de leden verspreid. Vanwege de beperkte mogelijkheden en onduidelijkheid over aantallen personen bij georganiseerde bijeenkomsten is er besloten de vergadering van 11 juni te annuleren. In 2020 wordt er geen openbare ALV georganiseerd. De informatie van de vergadering wordt met de leden huis aan huis gedeeld en is via deze website of door contact met het bestuur beschikbaar.

AED training

Onder voorbehoud van aanpassingen in de richtlijnen van het RIVM is de nieuwe cursusdatum vastgesteld op 15 oktober 2020.

De deelnemers van vorige AED trainingen zijn van harte uitgenodigd om 19 november deel te nemen aan de herhalingscursus.

6 juni Klapwijkfeest

Het Klapwijkfeest is komen te vervallen voor dit jaar.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen u op een later moment weer te mogen ontmoeten.

Bestuur van bewonersvereniging Klapwijk


Terug