2 juni 2020

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Beste bewoners van Klapwijk,

We wonen in een prachtig stukje van Pijnacker in een wijk waar we met elkaar zorgen voor een fijne woonomgeving. Ik wil graag met u terugkijken op de vele mooie dingen die we in 2019 in Klapwijk hebben gedaan.

Allereerst het wijkfeest. Deze mooie traditie in onze wijk was dankzij de inzet van vele trouwe vrijwilligers, met als bonus een prachtige zonnige dag, weer een groot succes. Ik hoop dat we er in 2021 weer een feest als van ouds van mogen maken, aangezien in 2020 het vanwege de coronamaatregelen is geannuleerd.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de afgelopen periode door middel van gesprekken met bewoners en een aantal informatiebijeenkomsten de bewoners geïnformeerd over de aanstaande herinrichting van Klapwijk (Klimaatbestendig Klapwijk). Vervanging van de houten bruggen over de singels, veranderen van de oevers langs sloten en singels, verwijderen en bijplaatsen van bomen en groen en de parkeerplaatsen in onze wijk zijn een aantal zaken die tijdens de bijeenkomsten de revue zijn gepasseerd.

De werkzaamheden voor Klimaatbestendig Klapwijk worden gefaseerd uitgevoerd en elke Klapwijkbewoner wordt via de gemeente op de hoogte gehouden middels brieven en via de website van de gemeente. Als wijkbestuur houden wij het uiteraard ook nauwlettend in de gaten en zullen wij ook alle informatie op onze website www.bvklapwijk.nl plaatsen. De eerste werkzaamheden staan gepland per september 2020.

Onder andere het wijkpark zal tijdens de eerste fase op de schop gaan.

De veiligheid in onze wijk is mede dankzij de vrijwilligers van wijktoezicht toegenomen, ze zijn erg zichtbaar (blauwe hesjes met ‘wijktoezicht’) en er zijn dagelijkse rondes door onze wijk. Hier zijn we erg blij mee en houden dit graag in stand. Mocht u een keer mee willen lopen, dat kan! Neem contact op via wijktoezicht@bvklapwijk.nl .

De jaarlijkse wijkschouw (samen met wijkagent en wijkmanager van de gemeente) in april kon vanwege coronamaatregelen helaas niet doorgaan en zal naar een later moment worden verplaatst. Dit is een openbare bijeenkomst en we stellen uw inbreng zeer op prijs. Zodra de datum bekend is zal deze op de website worden geplaatst en wordt u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Vanaf 2020 zal er dan ook veel gaan gebeuren in de wijk. De grootste verandering is natuurlijk de herinrichting van de wijk. Het wijkbestuur nodigt u ook van harte uit mee te denken hierover.

 

Alex Koppers                                                                                                                                                                                                                                                                                voorzitter bewonersvereniging Klapwijk


Terug