5 december 2020

Uitvoering Klimaatbestendig Klapwijk

Op 2 december is de uitvoering van Klimaatbestendig Klapwijk officieel gestart. Wethouder Ilona Jense-van Haarst, Jan de Morée (directeur Gebr. Van Kessel) en Alex Koppers (voorzitter bewonersvereniging Klapwijk) plaatsten de eerste schoppen in de bodem van de Maartje Offersstraat.

Van links naar rechts op de foto: Alex Koppers (voorzitter bewonersvereniging Klapwijk), wethouder Ilona Jense-van Haarst en Jan de Morée (directeur Gebr. Van Kessel).

Fase 1 van de werkzaamheden Klimaatbestendig Klapwijk is in uitvoering. Er vindt rioolvervanging plaats en er is ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd wil de gemeente Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en hevigere regenbuien en lange droge periodes.

De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offersstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht. De werkzaamheden zullen naar verwachting een jaar duren. Een omgevingsmanager van de aannemer informeert bewoners over de voortgang van de uitvoering.

Om op de hoogte te blijven of informatie in te winnen zijn er verschillende informatie kanalen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met projectleider van de gemeente Pijnacker-Nootdorp via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl of neem een kijkje op:

 


Terug