1 september 2020

Renovatie Klapwijk

Fasering
De renovatie van de wijk Klapwijk naar een Klimaatbestendig Klapwijk vindt per fase plaats. De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet dit samen met de bewoners. Er zijn algemene bijeenkomsten geweest. Bij de uitwerking per fase worden de bewoners huis- aan-huis geïnformeerd en uitgenodigd. Op deze wijze is er inspraak bij het inrichten van de openbare ruimte waar zeker ook gebruik van gemaakt moet worden. Daarna volgt de uitvoering van deze fase. Er wordt gestart in het noorden van de wijk, zogenaamde fase 1. Bij de werkvolgorde is er gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk partijen/belanghebbenden tegelijkertijd de werkzaamheden per fase uit te laten voeren. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.
In 2019 is er gestart we met het ontwerp van fase 1, zodat in de tweede helft van 2020 gestart kan worden met de uitvoering. Het ontwerp van de tweede fase start tijdens de uitvoering van fase 1. Zo volgen alle fasen elkaar op.
Fase 2 2021-2022
Fase 3 2022-2023
Fase 4 2023-2024
Fase 5 2025
Fase 6 2025-2026
Op de website Klimaatbestendig Klapwijk is een tekening en nadere toelichting vanuit de gemeente terug te vinden.

Wijkpark
Het eerste ontwerp van het Wijkpark is te zien op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl en op de borden langs het wijkpark. Uitgangspunten waren de visie, reacties via de website en tijdens het buurtgesprek afgelopen winterperiode. Ook hebben kinderen van de Mariaschool meegedacht over het Wijkpark.
Een korte samenvatting:
• Er wordt een sportief rondje park gecreëerd van ca. 400 meter.
• Aan het hoofdpad liggen verschillende kamers die samen voldoende ruimte bieden aan een grootschalig wijkfeest, maar wel zorgen voor meer beslotenheid gedurende de rest van het jaar.
• Het plein aan het Vrouwenrecht behoudt zijn functie als ontmoetingsplek en vormt de locatie voor de Urban Waterbuffer. Daarnaast blijft er ruimte voor minimaal drie marktkramen.
• Twee kleinere plekken, één in het ‘bos’ en één in de boomgaard, voorzien in extra ontmoetingsplekken en zijn voorzien van een wijkbank.
• De grotere weides bieden de ruimte voor ongeorganiseerde sport- en spelmogelijkheden.
• Door verschil in maaibeheer ontstaat er een eenvoudige begrenzing naar het naastgelegen bloem- en kruidenrijke gras.
• De heuvel centraal in het park functioneert enerzijds als amfitheater naar de grote weide, maar biedt ook de mogelijkheid voor een actievere route door het park en huisvest een avontuurlijke speelplek.
• De bosschages ten noorden van het hoofdpad worden drastisch gesnoeid en er worden delen open gekapt.
• De wadi om het park functioneert als grens met de straat en verzamelt het regenwater uit de omgeving en laat dit infiltreren in de bodem of voert het af naar de Urban Waterbuffer op het plein.
• Parkeerkoffers aan weerszijden van het park voorzien in de benodigde parkeerplekken en zorgen voor een gelijke verdeling.
• Met uitzondering van het speelveld en de speelheuvel zijn honden (aangelijnd) toegestaan in het park en geldt een opruimplicht.

Reactie
We zijn benieuwd wat u er van vindt! Graag horen wij uw reacties en ideeën om in de gesprekken met de gemeente zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn en een vinger aan de pols te kunnen houden bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.


Terug