7 december 2019

Presentatie (voorlopig) Ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk

Op 28 november is het voorlopig ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk gepresenteerd in de Ontmoetingskerk.

Deze avond, die druk bezocht was, konden de bewoners hun reactie op het ontwerp geven. Na 28 november is het ontwerp ook te bekijken via www.klimaatbestendigklapwijk.nl

Kon u er niet bij zijn, maar wilt u wel graag reageren? Stuur dan uw reactie voor 16 december naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Planning

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners maken we een visie voor de hele wijk
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp. De bewoners worden uitgenodigd voor buurtgesprekken en/of werkgroepen.
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.

Terug