30 juni 2021

Planning Klimaatbestendig Klapwijk

Op de website http://www.klimaatbestendigklapwijk.nl is de laatste informatie over het project te vinden.

Hierin is ook meer informatie te vinden over de fasering en de aanpak van het wijkpark.

De planning van de werkzaamheden, zoals de gemeente deze nu inschat, staat in bovenstaande tekening. Fase 1, in het noorden van de wijk is in volle gang. Daarna werkt het project van boven naar beneden. Bij de werkvolgorde is vooral gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.


Terug