25 januari 2021

Participatie fietsplan

De gemeente werkt aan een nieuw fietsplan. Er is een digitaal fietsplatform gelanceerd waarop iedereen kan meedenken en (fiets)ideeën kwijt kan.

Waar vindt jij het prettig fietsen?
Welke kruispunten kunnen veiliger?
Waar zijn extra fietsenstallingen nodig?
Welke fietspaden vragen beter onderhoud?
Waar zijn extra doorsteekjes voor de fiets wenselijk?

Je kunt het allemaal kwijt op dit platform: www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen


Terug