Bewonersvereniging Klapwijk

Wie zijn wij?

De Bewonersvereniging Klapwijk is in 1989 opgericht en heeft tot doel om een goed woon- en leefklimaat in stand te houden en te bevorderen voor de bewoners van de wijk Klapwijk in Pijnacker. In dit kader behartigen we de belangen van de leden  in de ruimste zin.

Bestuur

Alex KoppersVoorzitterCharlotte Salomonlaan 15
Alja BezoenSecretarisNelly Bodenheimstraat 2
Nils MeijerPenningmeesterHannie Schaftsingel 33
Mariëlle StrampraadSociale activiteitenEtty Hillesumsingel 2
Cor RijnvisWebsiteBeppie Nooijstraat 18

Statuten

Op 21 april 2008 heeft de notaris de nieuwe statuten van onze vereniging formeel vastgelegd. De algemene ledenvergadering had de statuten al vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2008, na voorbespreking op 30 oktober 2007.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De status van de donateurs is geformaliseerd. Zij hebben nu dezelfde rechten en plichten als de leden. Alleen mogen zijn niet stemmen in de algemene ledenvergadering. Reden daarvoor is dat in de vergadering meestal wijkzaken besproken worden. En donateurs zijn geen wijkbewoners;
  • De mogelijkheid om wanbetalers administratiekosten in rekening te brengen bij het versturen van een herinnering;
  • Een vereenvoudigde procedure voor wijziging van de statuten.

De statuten kun je downloaden (PDF).