17 juni 2021

Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin komt te staan hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De Omgevingsvisie schetst het beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.

Ontwerp Omgevingsvisie bekijken
De gemeente maakt de Omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Eind vorig jaar kon iedereen reageren op het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in een eerste versie van de Omgevingsvisie, de ontwerp Omgevingsvisie.

Met een nieuw Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050 brengt de gemeente haar omgevingsvisie in beeld.

Ook heeft de gemeente een milieu-effectrapportage opgesteld om te zorgen dat milieubelangen goed worden afgewogen.

Te bekijken tot en met 14 juli 2021
Vanaf donderdag 3 juni tot en met woensdag 14 juli kunt u de volgende documenten bekijken en hierop reageren:

Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050 (panoramapn.nl)

Ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

PlanMER Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 – Gemeente Pijnacker-Nootdorp


22 juni informatieavond omgevingsvisie
Als u meer wilt weten over de omgevingsvisie, kijk dan mee met de digitale informatieavond die de gemeente organiseert op dinsdag 22 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via een e-mail naar omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14015.


Terug