27 november 2018

Klimaatbestending Klapwijk 6e werksessie

Op 10 oktober zijn we voor de zesde keer bij elkaar gekomen met de werkgroep Klimaatbestendig Klapwijk. Zo’n twintig Klapwijkers waren bij deze werksessie om te spreken over het ambitieniveau van Klapwijk.

De onderwerpen deze avond:

Terugkoppeling enquête: Welke ambities heeft de wijk?
De enquête is door bijna 350 bewoners ingevuld, een respons van 25 %. De respondenten zijn over de gehele wijk verspreid, wat ons een goed algemeen beeld geeft. De bewoners waren aardig eensgezind in de beantwoording.

Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat bewoners de groene wijk het belangrijkste vinden, gevolgd door het aanpakken van de wateroverlast en een efficiënte en veilige wegenstructuur. 77% vindt het belangrijk dat er ruimte komt voor water in de wijk en accepteert dat er soms plekken onder water staan, zoals bijvoorbeeld een speelplek. De thema’s ontmoeten en gasloos worden het minst belangrijk gevonden. Wat opvalt is dat 70% van de respondenten het erover eens is dat zoveel mogelijk materialen (bankjes, straatstenen, tegels etc.) tijdens de herinrichting worden hergebruikt, omdat dit zorgt voor minder gebruik van nieuwe materialen. De bewoners verschillen van mening over het accepteren van bodemdaling. 45% vindt een hoogteverschil van maximaal 30 cm tussen deur en openbare weg acceptabel.

Met de uitkomsten van de enquête is het mogelijk om een ambitieweb te maken. Een ambitieweb geeft per thema weer hoe hoog de ambities zijn (3 = hoogste ambitie, 0 = geen ambitie). De respondenten vinden alle thema’s best belangrijk. De thema’s materialen, water en bodem springen er met een score van 2,5 positief uit. De leefomgeving scoorde het laagste met een 1,5.

Een uitgebreide samenvatting van deze enquête kunt u binnenkort op de website terugvinden van de gemeente terugvinden.

Schetsontwerpen: Hoe ziet de straat eruit?
Wat betekenen de ambities voor de inrichting van de wijk? En hoe kan dit er straks uitzien? Met het ambitieweb in het achterhoofd en de kennis uit voorgaande bijeenkomsten schetste de werkgroep in vier groepjes een aantal klimaatbestendige straten. Aan het einde van de avond werden de straten aan elkaar gepresenteerd.

Hoe ziet een klimaatbestendig Klapwijk er uit? En wat is de planning voor het opstellen van de visie?

Lees verder op:

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/klimaatbestendig-klapwijk.htm

Met dank aan Jolanda Alsemgeest, projectleider gemeente Pijnacker-Nootdorp


Terug