Klimaatbestendig Klapwijk

De afgelopen maand is er door de projectgroep van de gemeente voor de renovatie van Klapwijk wandelingen georganiseerd voor de bewoners van fase 2 en 3. Dit om uitleg en toelichting te geven op de gemaakte plannen en voorgestelde ontwerpen welke met visualisaties werden onderbouwd.

Zie hiervoor de website: https://www.klimaatbestendigklapwijk.nl/

Prachtig plan maar met kanttekeningen van bewoners en ook uw bestuur van de Bewonersvereniging Klapwijk. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren tegen de verzakkingen en dat dit ook met het veranderende klimaat naar oplossingen voor een langere termijn moet worden gekeken.

Er is de gelegenheid om te reageren tot 4 september 2022 richting de gemeente via het e-mailadres: Klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Maak gebruik van de mogelijkheid om als bewoner/woonadres, huizenblok of gehele straat te reageren, verbeterpunten aan te leveren.
Wilt u uw bericht, reactie en ontvangen toelichting ook delen met het bestuur? Dan kunnen wij dat ook in onze communicatie met de projectgroep van de gemeente meenemen.