Klimaatbestendig Klapwijk

Trots heeft de Gemeente Pijnacker Nootdorp de visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk gepresenteerd, welke de basis wordt voor de herinrichting van Klapwijk. Er is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn voor de herinrichting. De visie is tot stand gekomen met een werkgroep van wijkbewoners.

Tijdens de informatiemarkt op 7 mei in de Mariaschoo,l waar iedere bewoner van de wijk was uitgenodigd door een kaart in de brievenbus, was de gelegenheid om u te laten informeren en om uw mening en aanvullingen te geven.

Was u niet in de gelegenheid om langs te komen? Dan kunt u op www.klimaatbestendigklapwijk.nl digitaal uw reactie achterlaten.

Ook op het wijkfeest 25 mei is de gemeente present en kunt u zich laten informeren. Uw reacties, tips, aanvullingen en gedachten omtrent de herinrichting zijn van harte welkom!

Blijf op de hoogte!

www.Pijnacker-Nootdorp.nl/Klapwijk

www.Klimaatbestendigklapwijk.nl

e-mail: Klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Facebook: Klimaatbestendig Klapwijk