14 september 2019

Klimaatbestendig Klapwijk

De visie is vastgesteld!
Op dinsdag 25 juni heeft het college de visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld. Jolanda Alsemgeest (projectleider Klimaatbestending Klapwijk) geeft aan trots te zijn op het resultaat en blij met de inzet en input van de leden van de werkgroep. De vragen die schriftelijk of digitaal door bewoners zijn gesteld, zijn beantwoord en in een nota gezet. Deze komt binnenkort op www.klimaatbestendigklapwijk.nl te staan. Bewoners die vragen hebben gesteld ontvangen per mail ook even een persoonlijke reactie.

Ontwerp fase 1
Nu de visie is vastgesteld gaat de gemeente starten met het ontwerpen van fase 1.
Om specifieke input per wijkdeel te krijgen vinden buurtgesprekken plaats, waarin bewoners kunnen aangeven wat ze waarderen in hun directe woonomgeving en wat wensen en ideeën zijn.
Op 2 en 9 juli hebben buurtgesprekken plaatsgevonden betreffende fase 1b. Op 2 juli in een tent aan de Freule van Wttewaal van Stoetwegensingel en een week later aan de Beppie Nooijstraat. Hier waren diverse borden aanwezig met voorbeelden van de (her)inrichting. Bewoners konden met gekleurde stickers aangeven wat ze hiervan vonden. Onderwerpen waren: voortuinen, de wijk, de straten, het groen.

Dit najaar gaat de gemeente het ontwerp aan deze buurt presenteren. Samen bepalen we hoe we de openbare ruimte gaan inrichting.  Dan wordt ook gestart met het ontwerp van het wijkpark.

Fasering

We starten in het noorden van de wijk, zakken naar beneden toe en werken ons zo uit de wijk. Bij de werkvolgorde is vooral gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.

Vervolg werkgroep
Naast het ontwerpen van de eerste buurt, starten we ook met het opstellen van een handboek voor heel Klapwijk, waar de te gebruiken materialen in komen te staan. Daarnaast zijn we bezig met wijkbrede zaken als fietsroutes en de bruggen. Zodra we hier meer informatie over hebben, organiseert de gemeente weer een werkgroepavond om met de bewoners te klankborden. Heb je tot nu toe niet deelgenomen aan een werkgroep? Geen probleem, binnenkort kun je opnieuw instromen om over de actuele zaken te praten.

 


Terug