Klapwijk voor Elkaar

Onze wijk kent georganiseerde burenhulp. Denk aan boodschappen doen, een klusje in het huis of de planten water geven in vakantietijd. Maar ook vervoer naar de dokter, oppassen of hulp bij huiswerk is mogelijk.
Voor elkaar en met elkaar” is onze leus en dat maken we concreet met “Klapwijk voor Elkaar”.

Klapwijk voor Elkaar

  • draait geheel op vrijwilligers: onze eigen buren die graag hun hulp aanbieden.
  • gaat over burenhulp en brengt het aanbod en de vraag naar hulp bij elkaar.
  • Heeft als doel om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.
  • helpt op weg met (complexere) hulpvragen en verwijst zo mogelijk door.

Klapwijk voor elkaar is bereikbaar via:

klapwijkvoorelkaar@gmail.com .

Je kan ons 24 uur per dag benaderen. De e-mail wordt beheerd door één van onze coödinatoren en één van hen neemt de volgende werkdag telefonisch contact met je op.

06 148 77 310

Op werkdagen kan je bellen tussen 09.00 uur en 18.00. Wordt er niet direct opgenomen spreek dan de voicemail in Uiterlijk de volgende werkdag wordt je teruggebeld.

Facebookgroep: ‘Klapwijk voor Elkaar’

Het is een besloten groep waarvan je lid van kunt worden om er vervolgens gebruik van maken.