9 oktober 2017

Klapwijk op de schop

Vanaf 2020 wordt de wijk gerenoveerd. De gemeente heeft samen met het Waterschap, Rondom Wonen en uw bewonersvereniging, 4 bijeenkomsten georganiseerd, in de  afgelopen 2 weken, op verschillende plekken in de wijk.

Bewoners konden aangeven wat er goed is in de wijk en wat beter kan. Een grote renovatie is ook een goed moment om rekening te houden met duurzaamheid en klimaat, met de groenvoorzieningen en de parkeermogelijkheden. Het is bekend dat Klapwijkers best tevreden zijn met hun leefomgeving op dit moment. Natuurlijk zijn er wel plaatsen  met zware verzakkingen en met beperkte parkeergelegenheden. Simpelweg alleen ophogen en nieuwe riolering aanleggen zou betekenen dat een gouden kans om toekomstgericht in te richten, verkeken is. Bovendien zal na een aantal jaren blijken dat de verzakkingen zich wederom zullen voordoen.

We weten dat steeds meer neerslag in korte tijd valt en bestaande regenwater afvoer dit weleens niet meer aan kan. Straten of nog erger gebouwen kunnen dan tijdelijk blank komen te staan. Ook op het gebied van de energietransitie doen zich grote veranderingen  voor, zoals elektrisch rijden en verdere vermindering van gasgebruik.

In totaal hebben 150 bezoekers uit de wijk gesprekken gevoerd. Zij hebben met elkaar 195 wensen en ideeën opgeschreven.

Maar liefst 41 Bewoners hebben zich aangemeld om mee te denken aan een nieuwe visie voor de wijk. Medio november worden deze bewoners door de gemeente uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Het komen jaar wordt dan de visie uitgewerkt, het jaar erna, kan dit vorm krijgen in een concept wijkplan. Vanaf 2020 kan dan worden gestart met de renovatie.

Alle wensen en ideeën worden verzameld en en gebundeld gepresenteerd.

Zelf heb ik drie van de 4 bijeenkomsten als voorzitter van de bewonersvereniging mogen bijwonen. Het viel mij op ,dat mensen binnen komen met de vraag, mag ik het plan eens inzien. Er is echter nog geen plan, dat moet nog tot stand komen m.b.v. ons allen. Een omkering dus van wat men in het verleden gewend was. Immers we zijn gewend een plan aangekondigd te krijgen via de gemeenteberichten in de Telstar en mogen dan binnen 6 weken reageren. Heb je deze aankondiging gemist en niet of toelaat gereageerd? Jammer dan, het proces gaat gewoon door. Nu kunnen we vooraf meedenken.

Wat denkt u van afkoppelen van het regenwaterriool en via natuurlijke afvloeiing het overtollige regenwater tijdelijk onderbrengen op speciale laag gelegen plekken in de wijk. Tegels eruit, planten erin?  Vergroening van platte daken? Plaatsing van regentonnen?

Sommige plaatsen in de wijk met opzet niet verhogen? Bij verhogingen gebruik maken van nieuwe technieken?

De wijk van het gas af? Duurzame energie introduceren? Minimaal een laadpaal per 2 huishoudens? Maximale isolatie van de woningen?

Zo zijn er nog veel zaken te bedenken. Laten we de idealen toetsen aan de praktische mogelijkheden.

Uw voorzitter Jos Arends


Terug