17 oktober 2020

Klapwijk naar een Klimaatbestendig Klapwijk

De renovatie van de wijk Klapwijk naar een Klimaatbestendig Klapwijk vindt per fase plaats. De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet dit samen met de bewoners. Er zijn al enkele algemene bijeenkomsten geweest. Bij de uitwerking per fase worden de bewoners huis- aan- huis geïnformeerd en uitgenodigd. Op deze wijze is er inspraak bij het inrichten van de openbare ruimte, waar zeker ook gebruik van gemaakt moet worden. Na de inspraak van de bewoners volgt de uitvoering van deze fase. Er wordt gestart in het noorden van de wijk, zogenaamde fase 1. Bij de werkvolgorde is er gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk partijen/belanghebbenden tegelijkertijd de werkzaamheden per fase uit te laten voeren. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hierin geen rol in gespeeld.

In 2019 is er gestart met overleg met de bewoners en de bewonersvereniging,  met het ontwerp van fase 1. In de tweede helft van 2020 kan gestart  worden met de uitvoering. Het ontwerp van de tweede fase start tijdens de uitvoering van fase 1. Zo volgen alle fasen elkaar op.

Fase 2: 2021-2022

Fase 3: 2022-2023

Fase 4: 2023-2024

Fase 5: 2025

Fase 6: 2025-2026

Op de website Klimaatbestendig Klapwijk is een tekening en nadere toelichting vanuit de gemeente terug te vinden, waar de plannen en de fasering nader worden weer gegeven. Rondom het Wijkpark zijn er tijdens de zomervakantie borden geplaatst met de 1e plannen voor het park. De bewoners werden van harte uitgenodigd hierop te reageren. Dat is ook gebeurd en de reacties waren onderandere:

  • Omtrent het parkeren. Niet minder parkeerplaatsen dan er nu al zijn;
  • Verblijfsplekken in relatie tot overlast maar ook de veiligheid;
  • Keuzesoort bomen;
  • Bestaande groen benutten en behouden.

In kleinere groepen en in aparte ontmoetingen tussen gemeente, bewoners e/o bewonersvereniging wordt er binnen de mogelijkheden, welke er overblijven binnen de Corona-maatregelen, verder gepraat over de verschillende inzichten en  tot een beter plan en resultaat te komen.

In voorbereiding op de renovatie heeft de gemeente in  eerste instantie de Hoogseweg geopend voor al het verkeer. Om vracht- en werkverkeer te verminderen door de wijk zal er een depot ingericht worden aan de Hoogseweg. Hierdoor is de aanvoer van materialen via de Zijdeweg en komt de aannemer alleen via de Hoogseweg de wijk in. Dit leidde tot reacties van aanwonende bewoners, comité Hoogseweg en de Bewonersvereniging. Een ieder was hierin onvoldoende geïnformeerd en gehoord.  De inrichting van de kruising Hoogseweg/Hannie Schaftsingel is niet aangepast naar het gebruik van de kruising. De gemeente heeft deHoogseweg volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit leidde tot verontwaardigde wijkbewoners die de route als een aanwinst vonden om de wijk snel en met minder rotondes te kunnen verlaten. Er is gereageerd via Facebook, Telstar-online.nl, website van de bewonersvereniging en er zijn bezwaarschriften ingediend bij de gemeente.

De bewonersvereniging is hier ook hierover in gesprek met de gemeente. Het is nog onduidelijk hoe de situatie verder zal worden  aangepakt en hoe een ieder zijn/haar stem kan laten horen. Zodra wij meer weten, dan delen wij dat met u, via de website en de nieuwsbrief.

Reactie:

Wij zijn benieuwd wat u er van vindt! Graag horen wij uw reactie en ideeën om in de gesprekken met de gemeente zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn en een vinger aan de pols te kunnen houden bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

 


Terug