14 september 2023

Keuze wijkreserve

De bewonersvereniging heeft een reserve Wijkaanpak welke is aangehouden maar besteed kan gaan worden ter verbetering, verfraaiing van Klapwijk. Enkele bewoners hebben wat onderzoek verricht en zijn met 3 ideeën gekomen:

  1. Buurtbank
  2. Materiaalverhuur
  3. Tafeltennis/Schaaktafel

Om alle bewoners de kans te geven hun voorkeur aan te geven is er op de ALV van 16 mei j.l. en op het wijkfeest 17 juni j.l. is er al enige respons ontvangen.

Op de website bieden wij nogmaals de ideeën aan om iedere bewoner de kans te geven hun voorkeur aan te geven. Na 31 oktober gaat het bestuur de ontvangen reacties uitwerken en overleggen met betrokken partijen om in de ALV van 2024 een besluit te kunnen nemen.


Terug