3 april 2019

Handhaving parkeren

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is begonnen met handhaven van fout geparkeerde voertuigen in Klapwijk. In ieder geval in de Margaretha Roosenboomstraat heeft de politie al diverse bekeuringen uitgedeeld, ook in de zogenaamde gedoogzones (plekken waar parkeren eigenlijk niet mocht, maar de gemeente tot nu toe niet heeft bekeurd).

De laatste jaren lijkt de parkeerdruk verder toegenomen. Met het oog op het aankomende kampeerseizoen zal dit de komende maanden zeker niet afnemen. Op korte termijn zullen er geen parkeerplekken bijkomen. Tijdens het uitwerken van de visie voor Klimaatbestendig Klapwijk komt er per wijkdeel inspraak over de herinrichting. Mocht op sommige plekken een structureel tekort aan parkeerplekken zijn dan kan dit worden meegenomen. Maar er is niet voorzien in een grote uitbreiding van het aantal parkeerplekken.

Het is begrijpelijk dat u uw auto zo dicht mogelijk bij uw huis wilt parkeren. Zeker als u wat ouder bent of slecht ter been, vaak moet laden/lossen of kleine kinderen vervoert. Misschien is het niet in alle gevallen nodig uw auto vlak bij huis te parkeren, dan zijn er binnen 50-100 meter vaak ook lege plekken te vinden. Het moet mogelijk zijn om hier met buurtbewoners een oplossing voor te verzinnen.  #DOESLIEF


Terug