16 januari 2022

Enquête klimaatbestendig Klapwijk

In de maand december is er door de bewonersvereniging Klapwijk een uitnodiging bezorgd bij de bewoners van Fase 1 in het project Klimaatbestendig Klapwijk.

Van de 234 adressen zijn er 89 reacties ontvangen. Vragen inzake informatievoorziening, keuzemogelijkheden en de uitvoering zijn uitgebreid beantwoord. Verder zijn er toelichtingen gegeven. Al met al geven de resultaten veel informatie en inzichten. Deze informatie willen wij goed samenvatten en deze ook delen. Zodra het verslag klaar is volgt publicatie op website. Genoeg stof om over na te denken en mee te nemen in de planning van volgende fases. Onze hartelijke dank voor het delen en meedenken !


Terug