20 juni 2022

Enquête Klimaatbestendig Klapwijk

Naar aanleiding van de enquête gehouden in fase 1 van het project Klimaatbestendig Klapwijk is er begin mei een overleg geweest met het bestuur van de Bewonersvereniging met het projectteam van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er was vanuit de gemeente herkenning van de resultaten welke we besproken hebben. Vanwege de opzet van de enquête hebben we heel uitgebreide reacties ontvangen, zowel positief als negatief.

Op 10 mei is er ook een wijkschouw geweest waarbij diverse bewoners o.a. vanuit fase 1 hun aandachtspunten hebben aangegeven bij de aanwezige ambtenaren. Wat betreft fase 1 zijn er nog enkele werkzaamheden en aandachtspunten welke worden uitgevoerd de komende maanden.

Kijk hier voor de samenvatting van de resultaten welke gedeeld zijn met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Als bestuur bedanken wij alle bewoners voor hun deelname aan de enquête, wij nemen deze feedback mee in onze overleggen met de gemeente en zullen u via de nieuwsbrief en website op de hoogte houden over de ontwikkelingen.


Terug