17 juni 2021

Enquete Hoogseweg

Rondom de Hoogseweg en de openstelling/afsluiting is er gedurende 2020 en 2021 via diverse kanalen en door verschillende partijen gecommuniceerd. Dit betreft voor- en tegenstanders. Om enig inzicht te krijgen in de verhoudingen is er inmiddels via de website van de BV Klapwijk een enquête geweest, waarvan we de resultaten willen delen.

Het resultaat van de enquête laat een groter aantal voorstanders dan tegenstanders van opening van de Hoogseweg zien. Ook zijn er aandachtspunten en tips genoteerd welke wij willen delen.

De tegenstemmers voor opening gaven onderstaande argumenten:

– afsluiten is bij Raad van State bekrachtigd zoals in het bestemmingsplan vastgelegd

– onveilig voor fietsers om fietspad langs de Zijdeweg te bereiken

– overlast en onveilige situaties (bijv. uitstekende en omkerende vrachtwagens)

– geen sluipverkeer, veilig voor schoolgaande kinderen

– bang voor meer criminaliteit bij openstelling door deze extra vluchtroute

Voorstanders hebben naast hun voorkeur ook kanttekeningen bij de inrichting van de Hoogseweg voor de opening achtergelaten. Zie onderstaande reacties:

– geen vrachtverkeer de wijk in

– geen sluipverkeer

– betere veiligheid voor fietsers en voetgangers

– 30 km weg

– snelheid remmende maatregelen (drempels)

– indien ruimte genoeg apart voetpad

– kruising Hoogseweg/Klapwijk snelheid remmende maatregel of een stoplicht

– handhaving snelheid Zijdeweg, zodat kruising minder gevaarlijk en overzichtelijker wordt.

– toegang voor hulpdiensten

– eenrichtingsverkeer in te stellen

Ook een poller is er als mogelijkheid in de vraagstelling meegenomen. 1/5 deel lijkt daar voor te zijn om daarmee sluipverkeer tegen te gaan. De uitwerking ervan leverde extra vragen op.

De uitspraak van de Raad van State is geweest in 2014. Inmiddels is de ligging van de wijk gewijzigd door de bouw van Tolhek en Ackerswoude en de aanleg van de Zijdeweg. Het is de vraag of deze gewijzigde situatie mogelijkheden biedt de Hoogseweg op een aangepaste wijze in te richten zodat het voldoet aan een veilige en extra ontsluiting en vermindering van vrachtverkeer door Klapwijk. Het bestuur van de BV Klapwijk heeft het resultaat gedeeld en is in gesprek met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Terug