Enquête fase 1 Renovatie duurzaam Klapwijk

Eind vorig jaar is fase 1 van de renovatie in de wijk afgerond. Na afronding van de werkzaamheden, is er een enquête uitgezet om de ervaringen op te halen en hiermee verbeterpunten mee te nemen voor de volgende fases in het project.

De 5 kernvragen voor deze enquête waren:

1. Hoe is de communicatie voor en tijdens de renovatie (informeren, vragen/klachten) tussen bewoners, projectteam van de gemeente en de aannemer verlopen?
2. Hoe worden na de renovatie de verkeersveiligheid, afwatering en bestrating ervaren?
3. Is er gebruik gemaakt van het “tuinmenu” en wat zijn de ervaringen?
4. Is er behoefte aan glasvezel?
5. Is de woonbeleving veranderd? Wat zijn de leermomenten om de wijk te verbeteren?

Er zijn 89 reacties gekomen op de enquête van de 234 woningen in fase 1, dit betekent een response van 38%.

Aan de hand van de kernvragen zullen wij een samenvatting geven van de response. De genoemde percentages zijn afgezet tegen het aantal reacties (89 reacties = 100%).

1. Communicatie:
De informatie over het project bereikte de bewoners:

Voorafgaand aan de renovatie haalden 75% de informatie uit de nieuwsbrieven en ruim 50% geeft aan de georganiseerde stand-in in de speeltuin bij de Beppie Nooijstraat bezocht te hebben.

Tijdens de renovatie heeft 31% gebruik gemaakt te hebben van de app, 10% wist de omgevingsmanager te bereiken via 06 nummer.

Uit de enquête komt vooral naar voren dat de communicatie vanuit het projectteam van de gemeente beter moet, de verwachtingen van bewoners welke gevormd zijn in de visie werkgroep zijn niet altijd uitgekomen.

De communicatie met de aannemer van Kessel wordt als positief ervaren, de omgevingsmanager is goed bereikbaar en de reactie tijd bij vragen/klachten via de app worden snel beantwoord.

2. Veiligheid, afwatering en bestrating:
De meeste reacties gaan over de afwatergeulen en grasbetontegels, welke als onveilig en onprettig worden ervaren. Vooral fietsers hebben veel last van de geulen en voetgangers van de grasbetontegels. De hoofdbestrating klinkers worden positief ontvangen en geven eenmooie uitstraling. Tevens komt naar voren dat de verlichting verbeterd kan worden op sommige plekken. De afwatergeulen zijn in het donker slecht tot niet zichtbaar. Met het projectteam van de gemeente zal de feedback besproken gaan worden, aangezien veiligheid voorop staat in onze wijk.

3. Tuinmenu
14% van de ondervraagden heeft gebruik gemaakt van het tuinmenu, waarbij het in de meeste gevallen ging om tuinaarde en/of zand. De meeste mensen vonden de kosten te hoog, plaatselijke hoveniers zijn goedkoper en hoveniers leveren maatwerk, het tuinmenu leverde standaardwerk.

4. Glasvezel
83% van de bewoners maken/willen gebruik maken van glasvezel. De werkzaamheden voor de aanleg van de huisaansluitingen van KPN en SKP liepen niet gelijktijdig, waardoor bij veel woningen 2x de straat open moest. Ondanks dat de aanleg van glasvezel niet in het renovatieplan van de wijk zit, is aandacht voor de planning wel noodzakelijk om in het vervolg de overlast van de werkzaamheden te beperken.

5. Woonbeleving en leermomenten
De uitkomst op de vraag of de woonbeleving na de renovatie verbeterd, verslechterd of gelijk is gebleven was het antwoord 33%, wat ervoor zorgt dat op dit punt weinig te zeggen valt.
De bewoners welke aangeven dat de woonbeleving verslechterd is na de renovatie geven vooral aan dat het groen gemist wordt en/of de communicatie hierover vanuit het projectteam van de gemeente. Tevens wordt er aangegeven dat de inbreng en suggesties welke gedaan zijn in de werkgroep niet terug te vinden zijn en het warmtenet project kan betekenen dat de straten uit fase 1 opnieuw open moeten.