17 juli 2019

De Keerlus van de RET

Enige tijd geleden was er een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp. Hier presenteerde de RET haar plannen voor de ‘keerlus’ op het tracé tussen de Weidegangtunnel en de Klaproostunnel.

De term ‘keerlus’ klinkt als ene enorme lus die men gaat aanleggen maar in werkelijkheid zal de RET het bestaande dijklichaam waar het huidige spoor ligt verbreden en hierop zal een extra spoor op worden aangelegd.

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en bestaan uit het bereikbaar maken van het spoor voor werkverkeer. Ook heeft de RET grondig bodemonderzoek gedaan naar ondergrondse leidingen. Er is één hoogspanningsleiding aangetrokken die moet worden verplaatst. Ook zal er archeologisch onderzoek rondom het spoor worden verricht. Dit is een wettelijke verplichting.

Het derde spoor zal worden gebruikt voor het doorgaande metroverkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag. Op het bestaande spoor zal de metro na halte Pijnacker-Zuid kort stoppen waarna de bestuurder naar voren lopen en zo de metro weer terug laat rijden naar Rotterdam-Slinge.

 Waarom deze keerlus?:
De keerlus zal worden alleen worden gebruikt i de ochtend- en avondspits. Uit onderzoeken van de RET en de Metropoolregio Haaglanden (MRDH) Is gebleken dat vanaf Pijnacker-Zuid naar Rotterdam in deze periode de meeste reizigers gebruikmaken van de metro. Dit is de reden dat er een extra spoor bijkomt.

Krijgen we er dan veel last van?
Ook naar de eventuele toename van het geluid is onderzoek gedaan door de RET. De RET rijdt met metrostellen en deze zijn zwaarder dan de rijtuigen van de HTM, dat zijn lightrailvoertuigen. Helaas kunnen deze voertuigen niet op het RET -spoor rijden omdat de E-lijn vanaf Rotterdam Blijdorp ondergronds moet rijden en hier zijn zwaardere rijtuigen voor nodig. Hierdoor blijven we dus het geluid van de huidige metro horen. Wel kan er sprake zijn van enige toename in het geluid doordat de metro in de spits tweemaal over een wissel moet rijden. Deze cadans kan hoorbaar zijn maar zal niet tot extra overlast leiden.

Aan de zijde van de wijk Koningshof komt een geluidsisolerend scherm te staan van ongeveer 1,50m hoogte. Zo moeten de bewoners van de straten die direct aan de spoordijk grenzen minder overlast krijgen van de metro. Dit is ook een concessie die de RET in opdracht van de gemeente heeft moeten uitvoeren. Aan de zijde van Klapwijk komt er geen scherm. Dit is ook niet nodig geacht omdat de huizen te ver van het spoor afstaan. De huidige ‘overlast’ zal dus blijven.

Het projectteam van de RET wil wel op een nog nader te bepalen moment een bijeenkomst organiseren om bewoners die dit op prijs stellen verder te informeren over het spoor en de eventuele toename van geluid.

Wel zal het spoor op enig moment voor de duur van een volle week worden afgesloten. Er vinden dan 24 uur per dag werkzaamheden plaats. Dit zal wel voor de nodige overlast zorgen. De gemeente en de RET zal de betrokken bewoners hierover nader informeren.

 Rangeerterrein:
De keerlus is geen rangeerterrein het is louter en alleen bedoeld de metro hier te laten stoppen om de bestuurder naar de andere kant van de metro te laten lopen zodat de metro weer terug kan rijden in de richting van Rotterdam. Tijdens de informatiebijeenkomst en ook gesprekken met de leden van het RET-projectteam is duidelijk naar voren gekomen dat het geen opstelplaats zal worden voor metrostellen die niet worden gebruikt.

Duren de werkzaamheden lang?
De eerste werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en de planning is dat de werkzaamheden begin 2021 gereed zijn. Na een aantal testritten zal het spoor in gebruik worden genomen. Tot die tijd blijft het nog wat krap in de metro naar Rotterdam.

 


Terug