7 december 2019

Handboek Openbare ruimte

Afgelopen zomer is de gemeente met de bewoners in gesprek gegaan tijdens het buurtgesprek. De projectleider en overige betrokkenen bij het project Klimaatbestendig Klapwiijk hebben gehoord wat u waardeert aan uw buurt en wat uw wensen en idee├źn zijn.

Op 4 november jl. heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de conceptversie van het Handboek Openbare Ruimte gepresenteerd. Dit handboek beschrijft uitgangspunten en ontwerpprincipes voor de toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. De definitieve versie komt binnenkort beschikbaar op de website van Klimaatbestendig Klapwijk.

Twee belangrijke vragen aan de bewoners:

1. Waarmee kan de gemeente bewoners helpen tijdens de uitvoering van de herinrichting?

Antwoorden van de werkgroep: (tuin)grond, planten/bomen, korting regenton, groen advies, groen dak op schuur, afvoer materiaal.

2. Hoe willen wij (de werkgroep/bewoners) aangehaakt blijven tijdens de komende jaren van ontwerp en uitvoering.

De meeste bewoners gaven aan regelmatig bijeenkomsten bij te willen wonen (werkgroepavonden, uitnodiging bewonersbijeenkomsten fase 1 t/m 6, werkgroepnieuwsbrief, per e-mail). Sommigen willen ook optreden als “ambassadeur” voor hun fase.

De input uit de buurtgesprekken en de uitgangspunten uit de visie zijn verwerkt in een ontwerp.
Dit ontwerp heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met haar projectpartners gepresenteerd op 28 november in de Ontmoetingskerk.


Terug