23 maart 2024

Bewoners gezocht interview warmtenet Klapwijk

De gemeente heeft het project “Warmtenet Klapwijk” geëvalueerd. Dit om inzicht te geven in de wijze waarop het project is vormgegeven, wat daarvan is geleerd en welke aanbevelingen er zijn. Het evaluatierapport van het project aardgasvrij Klapwijk is te vinden via www.pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl 

Verder is een groep trainees van organisatie DisGover bezig met een project voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp, een adviesbureau en anderen met betrekking tot het verduurzamen van bestaande woonwijken. Ze richten zich daarbij specifiek op het gasloos maken van woningen.
Hun vraag:
“Vanuit de gemeente zijn hiervoor al verschillende trajecten gestart, maar het is gebleken dat het toch lastig is om mensen stappen te laten zetten zonder gebruik te maken van subsidies of dwingende wetgeving. Bij ons is de vraag neergelegd hoe ervoor te zorgen dat toch stappen worden gezet richting het doel om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.
Inwoners zijn een cruciale speler in dit vraagstuk, en vandaar dat het ons ontzettend waardevol lijkt om met hen te spreken; zodoende zijn we uitgekomen bij Bewonersvereniging Klapwijk. Mochten jullie er als bewonersvereniging (of bewoner) voor open staan om ons te spreken en jullie ervaringen met ons te delen, dan kunnen jullie me bereiken op 06-11771789 of via gaseraf@disgover.nl. Dan kunnen we direct kijken of we een passend moment kunnen vinden”.
Ook is een groep bouwkunde studenten geïnteresseerd in onze ervaringen.
In het kader van de module Empirische Onderzoeksmethoden voor Bouwkunde gaat een groep studenten een onderzoek uitvoeren. Het onderwerp is de transformatie van de wijk Klapwijk naar een aardgasvrije wijk. Ze zijn er van op de hoogte de transformatie tot op heden is vastgelopen. Barrieres bij de transformatie en de interactie tussen wijkbewoners, de gemeente en bedrijven worden bestudeerd om een duidelijk beeld te krijgen van wat zich afspeelt. Het doel is om de kennis die hierbij wordt opgedaan in te kunnen zetten bij de toekomstige transformatie van andere wijken.
Heb je interesse om aan het onderzoek deel te nemen, dan graag contact opnemen via secetaris@bvklapwijk.nl

 

 

 


Terug