25 februari 2022

Belangenvereniging Warm Klapwijk

Belangenvereniging Warm Klapwijk is onafhankelijk van de bewonersvereniging Klapwijk, beide verenigingen bestaan naast elkaar en houdt zich namens de bewoners bezig met de aankomende energietransitie en het project Gasloos Klapwijk welke door de gemeente Pijnacker Nootdorp is opgestart. De Belangenvereniging Warm Klapwijk is inmiddels officieel opgericht en er is een flyer huis aan huis bezorgd met de uitnodiging om aan te sluiten. Op deze manier is de belangenvereniging een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere grote partijen die betrokken zijn of worden bij dit project. Van harte aanbevolen door de Bewonersvereniging.

Onlangs is Klapwijk aangewezen als kansrijke wijk die voor de noodzakelijke energietransitie in aanmerking komt. De ligging van Klapwijk is gunstig voor het gebruik van geothermie, beter bekend als aardwarmte. Maar gaat dat zomaar?
​Belangenvereniging Warm Klapwijk houdt zich namens de bewoners bezig met de belangrijke energietransitie tot een aardgasvrije woonwijk. We zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere grote partijen die hierbij zijn betrokken.

Natuurlijk willen wij zo veel mogelijk invloed hebben bij wie, hoe, wat, waar en wanneer het allemaal gaat gebeuren. Dus mede Klapwijkers, sluit bij ons aan: we willen met álle bewoners gezamenlijk optrekken om de warmtetransitie voor bewoners optimaal te laten verlopen.​

Warm Klapwijk – Warm Klapwijk

Onze doelstellingen:

  • Een betaalbaar alternatief voor aardgas
  • Belangenbehartiging richting gemeente, de warmteleverancier(s) en netbeheerder
  • Betrouwbaarheid, continuïteit en flexibiliteit van de geleverde warmte
  • Milieuaspecten van de geleverde warmte
  • Verzamelen van informatie, en voorlichting geven over, verwarmen en energiebesparende maatregelen

Remko Schoot Uiterkamp, voorzitter

 


Terug