Belangenbehartiging door bewonersvereniging Klapwijk

De Bewonersvereniging Klapwijk wil een goed woon- en leefklimaat in stand houden en bevorderen voor de bewoners van Klapwijk. Daarom behartig  Bewonersvereniging Klapwijk de belangen van de leden (en andere Klapwijk-bewoners) op diverse gebieden, waaronder de woonomgeving.

Bewonersvereniging Klapwijk doet dit onder andere door het maken en onderhouden van contacten met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en alle allerlei andere relevante instanties en door het onderzoeken van de mogelijkheden tot het komen van gezamenlijke inkopen en afsluiten van onderhoudscontracten voor de bewoners van Klapwijk.

Aandachtspunten Bewonersvereniging Klapwijk

De bewonersvereniging Klapwijk heeft extra aandacht voor onderwerpen als:

 

Aandachtspunten

De bewonersvereniging geeft (of heeft gegeven) extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

Buurtzaken

 • Wateroverlast in de kruipruimtes
 • Parkeerproblemen in Klapwijk
 • Renovatieplannen van de woonwijk Klapwijk
 • Veiligheid in de woonwijk en ontsluiting van Klapwijk
 • Inbraakpreventie in de woonwijk Klapwijk
 • Wijkgericht werken
 • Wijkpreventie door middel van toezicht in de wijk Klapwijk

 

Veiligheid

 • Inbraakpreventie
 • Wijkgericht werken
 • Wijkpreventie

 

Omgeving

 • Klankbordgroep FES Oostland (Groenzone)
 • AckersWoude, de nieuwe woonwijk naast Klapwijk
 • Oude Polder
 • Tennet/380 kV
 • Keervoorziening Metro tegenover de woonwijk Klapwijk
 • Onderhoud Klapwijktunnel toegang tot Klapwijk

 

Sociale activiteiten

 • Jaarlijks wijkfeest
 • Knutselmiddagen voor de jeugd
 • Vossenjacht met Pasen voor de jeugd
 • AED trainingen voor volwassenen