26 april 2024

ALV 21 mei

Op dinsdagavond 21 mei houden we onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) in de Ontmoetingskerk.

Vanaf 19:40 is er ontvangst met koffie of thee. De vergadering begint om 20:00.

Onderwerpen die de revue passeren:

  • Terugblik en vooruitblik, woonomgeving, activiteiten
  • Financiën
  • Samenstelling bestuur. De posities van secretaris en penningmeester zijn vacant. Belangstellenden voor deze functies  kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen via secretariaat@bvklapwijk.nl. Op onze website www.bvklapwijk.nl staat ook meer informatie.                                                                                                                                                                               De bewonersvereniging is er voor de bewoners, maar wordt mogelijk gemaakt door de inzet van actieve bewoners. Heb je een paar uurtjes per maand over,  heb je interesse in wat er in de wijk speelt of wil je graag (kinder)activiteiten voor medebewoners organiseren, vraag dan naar de mogelijkheden om als vrijwilliger behulpzaam te zijn.
  • Besteding reserve wijkaanpak
  • Stand van zaken Klimaatbestendig Klapwijk / herinrichting (door gemeente Pijnacker-Nootdorp)
  • Afsluiting en borrel aangeboden door de bewonersvereniging Klapwijk

Aanmelden is niet nodig.


Terug