10 oktober 2023 19.00 uur

Trainingsavond AED

De Bewonersvereniging Klapwijk onderschrijft het belang van een AED-apparaat in Klapwijk (locatie Vrouwenrecht appartementencomplex en op de Hoogseweg tegenover de Aardbeienkwekerij). Maar daarbij ook dat er bewoners zijn die kunnen reanimeren als dat nodig mocht zijn. De Bewonersvereniging Klapwijk wil de bewoners daarbij ondersteunen door het organiseren van trainingen om de opgedane kennis en vaardigheid te onderhouden.

Dinsdagavond 10 oktober zijn er 2 tijdstippen gereserveerd in Het Baken, voor de wijkbewoners welke al getraind en gediplomeerd zijn, om te oefenen in de reanimatie handelingen en de verschillende AED apparatuur.

De locatie is de multifunctionele ruimte van sporthal het Baken. Aanvang 19 uur of 21 uur. Per tijdsblok is er een maximum van 12 deelnemers.

De kosten bedragen €12,50 voor leden van de bewonersvereniging en €17,50 voor niet leden. Overigens worden deze door de meeste zorgverzekeringen vergoed.

Graag aanmelden via het contactformulier op de website van de bewonersvereniging Klapwijk of in reactie op dit bericht. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en in het weekend voorafgaand aan de training een herinnering per e-mail.

Een volledige cursus reanimatie voor mensen welke nog geen enkele ervaring/training hebben of lang geleden een training hebben gevolgd, volgt in het voorjaar 2024. Aankondiging volgt via de website en nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Klapwijk.


Terug