24 september 2022 uur

Burendag 2022

De bewonersvereniging Klapwijk ondersteunt de saamhorigheid in de wijk. Er kan een bijdrage gevraagd worden van € 75,= voor een straatactiviteit (bijvoorbeeld een BBQ of straatspeeldag).

Er zijn de onderstaande voorwaarden, nl:

  • De bijdrage mag worden gebruikt voor huur van (spel)materiaal en catering ten behoeve van de aangemelde straatactiviteit.
  • Iedere bewoner van deze straat wordt uitgenodigd
  • Een lijst van deelnemende bewoners moet naar de penningmeester van bewonersvereniging Klapwijk gestuurd worden.
  • Minimaal 10 deelnemende bewoners zijn betalend lid van de bewonersvereniging Klapwijk
  • Na afloop volgt er een verslag en foto voor op de website en in de Nieuwsbrief van de bewonersvereniging Klapwijk

De penningmeester beoordeelt de volledigheid van gegevens en verstrekt vervolgens de bijdrage. Per kalenderjaar kan de bijdrage 1x worden aangevraagd

Er kan ook gebruik gemaakt worden van de Buurtknip welke door de gemeente Pijnacker Nootdorp beschikbaar wordt gesteld.

Daarnaast kun je jouw activiteit aanmelden op de website burendag.nl voor extra budget en ideeën.


Terug