16 mei 2023 19.40 uur

Algemene Leden Vergadering

 

Op dinsdagavond 16 mei houden we onze Algemene Leden Vergadering (ALV).
Van 19:40 – 22:00 bent u welkom in de Ontmoetingskerk.
Heeft u interesse in wat er speelt in de wijk?

Programma
19:40 uur    Ontvangst met koffie of thee

20:00 uur    Opening en aanvang (Terugblik en vooruitblik, woonomgeving (o.a. wijktoezicht, wijkfeest, activiteiten, de herinrichting,energieneutraal Klapwijk), Notulen 2022

20:10 uur    Financiën (Jaarrekening 2022, Begroting 2024, Vragen decharge aan de kascommissie)
De stukken zijn bij binnenkomst beschikbaar. Vooraf kan de begroting per mail worden opgevraagd  bij de penningmeester of bij de secretaris.
De mailadressen zijn penningmeester@bvklapwijk.nl of secretariaat@bvklapwijk.nl

20:25 uur    Samenstelling bestuur. De positie van penningmeester en secretaris zijn vacant.
Belangstellenden voor deze functies of voor PR medewerker kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via secretariaat@bvklapwijk.nl

20:30 uur    Opties besteden budget reserve wijkaanpak (bank / tafeltennis/schaaktafels /verhuur spullen)

20:40 uur    Stand van zaken herinrichting van de wijk – Debby de Ruijter, Gemeente Pijnacker-Nootdorp

21:00 uur    Rondvraag, suggesties, ideeën en sluiting

21:10 uur    Afsluiting en borrel aangeboden door de bewonersvereniging Klapwijk

U bent van harte welkom!


Terug