5 juli 2022 20.00 uur

Algemene ledenvergadering 2022

Op dinsdagavond 5 juli is onze Algemene Ledenvergadering, in de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91.
Heb je interesse in wat er speelt in de wijk? Je bent van harte welkom bij onze ALV.

  • 19:40 Inloop met koffie
  • 20:00 Opening en aanvang, gevolg door een Korte update van de verenigingszaken en activiteiten in de wijk door onze voorzitter
  • 20:25  Samenstelling bestuur:

De positie van penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid/bestuurslid activiteiten zijn vacant. Heb je een paar uurtjes per week over en wil je je graag inzetten voor onze mooie, groene wijk en haar bewoners?
Kijk op https://www.bvklapwijk.nl/vacatures/ voor meer informatie over de vacatures.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via secretariaat@bvklapwijk.nl

  • 20:45 Pauze
  • 21:00 Twee sprekers:
  1. Belangenvereniging Warm Klapwijk – de laatste stand van zaken door Remko Schoot Uiterkamp
  2. Klimaatbestendig Klapwijk –  update vanuit de gemeente door Debby de Ruijter.
  • 22:00 Afsluiting en borrel aangeboden door de bewonersvereniging Klapwijk.

 

Namens het bestuur
Alja Bezoen
Secretaris


Terug