18 juni 2021

Aardgasvrij Klapwijk

In 2050 moet heel Nederland van het gas af, dat is de doelstelling van de landelijke
overheid.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Klapwijk aangewezen als proeftuin voor de aanleg
van een warmtenet. Dit betekent dat wij de eerste wijk zullen zijn in de gemeente die met
bestaande woningbouw van het gas af gaan.

Is het al zeker dat Klapwijk van het gas af gaat?
Nee, de verwachting is dat eind 2021, begin 2022 een beslissing wordt genomen of het
project haalbaar is voor Klapwijk.

Om tot een goede beslissing te komen, zijn begin dit jaar 2 werkgroepen gestart. Deze
werkgroepen bestaan uit een aantal bewoners en de projectgroep van de gemeente.

 

Werkgroep 1 richt zich op informatie geven aan bewoners en werkgroep 2 is vooral gericht
op de randvoorwaarden van het warmtenet.

Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden rond het warmtenet. Een belangrijke reden hiervoor is dat er op dit moment geen warmteleverancier is voor Klapwijk.

Werkgroep 2 gaat de komende tijd randvoorwaarden opstellen waaraan een
warmteleverancier moet voldoen. Hierbij is de hulp van ons als bewoners noodzakelijk, wil je meehelpen bij het opstellen van de randvoorwaarden, kunt u zich opgeven voor werkgroep 2, door een e-mail te sturen naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

In de media zijn de afgelopen tijd een aantal artikelen verschenen, waarin o.a. bedragen
worden genoemd wat bewoners moeten betalen, om gebruik te maken van het warmtenet
en blijken verschillende warmtesystemen door elkaar gehaald te worden. Onvolledige en
onjuiste informatie kan een verkeerd beeld geven over warmtenet.

Het projectteam van de gemeente wil graag met bewoners in contact komen, om samen tot
een goede en volledige voorlichting te komen, waardoor iedere bewoner een weloverwogen beslissing kan nemen in het wel of niet deelnemen aan het warmtenet.

Door de Corona Maatregelen in de afgelopen tijd, is het nog niet mogelijk geweest om
bijeenkomsten door de gemeente in de wijk te organiseren.
Met deze bijeenkomsten wil het projectteam van de gemeente o.a. een beter inzicht krijgen
in aanpassingen welke bewoners moeten doen aan hun woning en vragen die er zijn op
allerlei gebieden over het warmtenet (zowel technisch als financieel) zoveel mogelijk te
beantwoorden.

Sinds kort organiseert de gemeente wel Corona proof ‘techneuten’ wandelingen. Hiervoor
hoeft u geen technische opleiding of kennis te hebben, deze wandelingen zijn bedoeld om
vanuit de gemeente in gesprek te komen met bewoners van onze wijk.

Heeft u vragen over het warmtenet, vragen over de renovatie van de wijk of wilt u
deelnemen aan een of meerdere werkgroepen dan kunt u een e-mail sturen naar
klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl, kijk ook regelmatig op de website
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/projecten/aardgasvrij-klapwijk/
voor de meest actuele informatie


Terug