12 september 2021

Aardgasvrij Klapwijk – beeldvormende vergadering met presentatie plannen

Bewoners van Klapwijk krijgen een vrije keuze om wel of niet over te stappen als er een warmtenet wordt aangelegd. En zo lang er bewoners zijn die nog gas gebruiken, zullen de gasleidingen in de wijk gewoon blijven liggen. Die verzekering gaf wethouder Frank van Kuppeveld donderdagavond 09-09-2021 in de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad.

De raad bespreekt deze maand met welk bedrijf de gemeente in zee zou kunnen gaan om een warmtenetwerk in de wijk te realiseren. Klapwijk is daarbij een proeftuin voor de rest van Pijnacker-Nootdorp. Het rijk heeft een bijdrage van 7,7 miljoen euro toegezegd voor een pilot om over te stappen naar warmte die met geothermie wordt opgewekt. Maar dat betekent niet dat bewoners ergens toe worden gedwongen, aldus Van Kuppeveld.

Voor- en tegenstanders

Zoals bij elk nieuw plan zijn er voor- en tegenstanders. Het college laat weten dat er een enthousiaste groep bewoners is die het proces samen met de gemeente wil vormgeven en uitwerken. “Binnen deze groep is het initiatief ontstaan om een vereniging op te zetten die de belangen van alle bewoners behartigt, de gesprekpartner is en mogelijk kan deelnemen aan een samenwerkingsvorm”.

Maar er zijn ook andere geluiden te horen. De bezwaren worden bijvoorbeeld geuit in een recente brief aan de gemeenteraad, waarin enkele bewoners laten weten dat ze zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen. De berichten over de plannen tot nu toe noemen ze ‘veel te oppervlakkig om vertrouwen te hebben in de betrouwbaarheid van het systeem”.

Volgens het college vragen de overige bewoners vooral om duidelijkheid.

Het gemeentebestuur realiseert zich dat  de warmtetransitie in de wijk alleen tot stand komt als er bij de bewoners voldoende vertrouwen hebben in het warmtesysteem, het bedrijf dat het gaat uitvoeren en vooral de kosten, schrijven B & W aan de gemeenteraad.

Woonlastenneutraal

De gemeente stuurt er op aan dat de bewoners half volgend jaar een aanbod krijgen dat het aantrekkelijk maakt om die overstap te maken. Van Kuppeveld: “Uitgangspunt daarbij is dat de kosten voor de bewoners woonlastenneutraal is. Met andere woorden: de bedoeling is dat ze niet méér geld kwijt zijn dan nu het geval is.”

Presentatie van de plannen

Op 16-09-2021 zijn de plannen om Klapwijk aardgasvrij te maken voorgelegd aan de gemeenteraad. B & W hebben de raad voorgesteld om een samenwerkingsvorm te verkennen tussen de gemeente en de warmtebedrijven HVC en Netverder, maar wat Gemeentebelangen betreft moet dat onderzoek worden verbreed.

De fractie van Gemeentebelangen pleitte ervoor dat de gemeente de aanleg van een warmtenet in Klapwijk niet alleen aan warmtebedrijven overlaat, maar ook zelf zorgt voor medefinanciering van de infrastructuur. Dat kan door als gemeente aandeelhouder te worden van het samenwerkingsverband dat met het warmtenet aan de slag gaat. Fractievoorzitter Bernard Minderhoud wil dat het college van B & W de mogelijkheden daarvan betrekt bij het onderzoek naar welke partijen het warmtenet zouden moeten exploiteren.

Stap verder

In de besluitvormende vergadering van volgende week (23-09-2021) zal blijken of Gemeentebelangen voldoende steun krijgt in de raad voor het voorstel, maar donderdagavond bleek al wel dat het idee bij verschillende fracties niet slecht landde. De VVD wil zelfs nog een stap verder gaan. Edo Haitsma vindt dat ook private partijen bij het onderzoek zouden moeten worden betrokken. “We kijken vooral naar het publieke belang: lage kosten.” Wethouder Frank van Kuppeveld liet meteen weten daar niet veel voor te voelen: “private bedrijven zullen meteen aan de voorkant de risico’s inprijzen.”

Met dank aan Paul Houkes, dit stuk is een aangepaste versie van zijn artikelen op Pijnacker-Nootdorp Actueel (09-09-2021, 17-09-2021).

Wilt u meer informatie over wat geothermie inhoudt, kijk dan op onderstaande website.

Wat is geothermie?


Terug