11 september 2017

Bijdrage bewonersvereniging

Ook de bewonersvereniging Klapwijk ondersteunt de saamhorigheid in de wijk. Er kan een bijdrage gevraagd worden van € 75,=  voor een straatactiviteit (bijvoorbeeld een BBQ of straatspeeldag).

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, nl:

  • De bijdrage mag worden gebruikt voor huur van (spel)materiaal en catering ten behoeve van de aangemelde straatactiviteit.
  • Iedere bewoner van deze straat wordt uitgenodigd
  • Onderstaande gegevens met o.a. lijst van deelnemende bewoners en moet naar de penningmeester van bewonersvereniging Klapwijk gestuurd worden via onderstaand formulier
  • Minimaal 10 deelnemende bewoners zijn betalend lid van de bewonersvereniging Klapwijk
  • Na afloop volgt er een verslag en foto voor op de website en in de Nieuwsbrief van de bewonersvereniging Klapwijk
  • De penningmeester beoordeelt de volledigheid van gegevens en verstrekt vervolgens de bijdrage
  • Per kalenderjaar kan de bijdrage 1x worden aangevraagd

Terug