16 juli 2019

Contributie 2019

De contributienota’s voor 2019 zijn verspreid.

Van de 645 verstuurde facturen zijn er 370 per e-mail verstuurd en 275 rondgebracht bij de leden thuis.

Wij streven er naar om zoveel mogelijk facturen per e-mail te versturen, aangezien dit duurzamer is en minder tijd kost.

Heeft u nog een factuur op papier ontvangen dan zouden wij graag uw e-mailadres willen hebben, zodat wij volgend jaar de factuur digitaal naar u kunnen versturen.
U kunt daarvoor een e-mail sturen naar ledenadministratie@bvklapwijk.nl.

Heeft u geen contributienota ontvangen, neem dan ook contact op met ledenadministratie@bvklapwijk.nl.

Bent u nog geen lid? Meldt u nog vandaag aan via dit formulier!

Voor €10,00 per jaar per huishouden bent u al lid van onze vereniging.

Ook zonder factuur kunt u uw contributie betalen, door €10,00 over te maken op bankrekeningnummer NL36INGB0000021779 t.n.v. Bewonersvereniging Klapwijk onder vermelding van uw postcode en huisnummer.


Terug

Agenda

Lampion maken voor Sint Maarten

6 november 2019 14.00 uur

Sint Maarten

10 november 2019 18.00 uur

AED herhalingscursus

21 november 2019 19.00 uur