Woonomgeving

Presentatie (voorlopig) Ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk

7 december 2019

Op 28 november is het voorlopig ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk gepresenteerd in de Ontmoetingskerk. Deze avond, die druk bezocht was, konden de bewoners hun reactie op het ontwerp geven. Na 28 november is […]

Lees Meer


Handboek Openbare ruimte

Afgelopen zomer is de gemeente met de bewoners in gesprek gegaan tijdens het buurtgesprek. De projectleider en overige betrokkenen bij het project Klimaatbestendig Klapwiijk hebben gehoord wat u waardeert aan uw buurt […]

Lees Meer


AED herhalingstraining 21 november 2019

28 november 2019

Bewonersvereniging Klapwijk in samenwerking met Stichting RLT Nederland, in de persoon van Wouter Verbeek, organiseerde 21 november in het wijkcentrum aan de Gantellaan een avond waarbij gebruik van de AED en reanimatie […]

Lees Meer


Klimaatbestendig Klapwijk

14 september 2019

De visie is vastgesteld! Op dinsdag 25 juni heeft het college de visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld. Jolanda Alsemgeest (projectleider Klimaatbestending Klapwijk) geeft aan trots te zijn op het resultaat en […]

Lees Meer