Belangenbehartiging

De Bewonersvereniging Klapwijk wil een goed woon- en leefklimaat in stand houden en bevorderen voor de bewoners van Klapwijk. Daarom berhartigen wij de belangen van de leden (en andere Klapwijk-bewoners) op diverse gebieden, waaronder de woonomgeving.

Wij doen dit onder andere door het leggen en onderhouden van contacten met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en alle allerlei andere relevante instanties en door het onderzoeken van de mogelijkheden tot het komen van gezamenlijke inkopen en afsluiten van onderhoudscontracten.

 

Aandachtspunten

De bewonersvereniging geeft (of heeft gegeven) extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

Buurtzaken

 • Wateroverlast in de kruipruimtes
 • Parkeerproblemen
 • Renovatie riolering 2020

 

Veiligheid

 • Inbraakpreventie
 • Wijkgericht werken
 • Wijkpreventie

 

Omgeving

 • Klankbordgroep FES Oostland (Groenzone)
 • AckersWoude, de nieuwe woonwijk naast Klapwijk
 • Oude Polder
 • Tennet/380 kV
 • Keervoorziening Metro
 • Onderhoud Klapwijktunnel