27 mei 2018

Autobusmuseum

Bron foto: Actueel Pijnacker-Nootdorp

Plan voor de bouw van een autobusmuseum op de grens met Tolhek met een toegang via de Gantellaan.

Op uitnodiging van het Zuid-Hollands Autobusmuseum en de gemeente was er op 23 mei een informatieavond over het plan een museum te bouwen schuin tegenover de Duikersloot in het verlengde van de Gantellaan. Dit gebied tegen de N470 aan is nu nog groengebied. In het verleden is er de bestemming tennispark aan gegeven , maar daar blijkt nu geen behoefte aan. Er is ook gesproken over schooltuintjes.

Inmiddels is er een aansluitende groenstrook met water en bruggetjes opgeleverd. Een fraaie groene afsluiting op de grens van beide wijken.

De gemeente is voornemens het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van dit museum.

Dit plan is naar het idee van de bewoners en bezoekers aan de avond slecht en wel om de volgende redenen;

a. Ruimtelijk is een dergelijk bouwwerk van bijna 10 meter hoog en uitbreidingscapaciteit visueel onwenselijk. Dit gebied sluit aan bij de toch al beperkte groene omgeving tegen de Groenzoom aan.
b. De toegangsweg loopt dwars door de wijk Tolhek langs scholen en woningen. Dit geeft toenemende verkeersonveiligheid en vooral toenemende luchtverontreiniging en geluidsoverlast. De 30 bussen zijn allen oude diesels met bijbehorende uitstoot.
c. Bezoekers die met de auto komen behoeven ook extra parkeergelegenheid en geven extra verkeersstromen.

Tijdens de informatieavond zijn de volgende verzachtende omstandigheden aangevoerd:
– Het museum is slechts een dagdeel per week geopend.
– Verplaatsingen door de wijk zijn beperkt namelijk tijdens de openingsdag en op verzoek voor speciale evenementen, denk aan bijvoorbeeld een trouwerij.

Echter als er eenmaal een dergelijk museum staat en het blijkt succesvol dan zullen er meer openingstijden komen en ook meer verplaatsingen. Het aantal oude bussen zal naar de toekomst alleen maar toenemen. Bovendien zal men trachten deze voertuigen rijdend te houden of te maken.

Waarom is deze locatie door de gemeente aangewezen?
Dat heeft alles te maken met geld ofwel pachtinkomsten (30 jarig pachtcontract).
Andere plaatsen (Heron-Boezem2 ) vergen commerciƫle grondprijzen. Dat is niet haalbaar voor een museum, dat door vrijwilligers wordt gerund.
Kennelijk zijn deze overigens beperkte inkomsten belangrijker dan de leefbaarheid van de bewoners in beide wijken.

Het wordt nu zaak op korte termijn (binnen een week) een zienswijze in te dienen door belanghebbenden, naar mijn idee bewoners van beide wijken, om daarmee het gemeentebestuur en de onlangs door ons gekozen raad duidelijk te maken dat dit een onzalig idee is.
Daarna kan heroverweging plaatsvinden en eventueel een verdere procedure worden gevolgd.
Geen zienswijze indienen betekent instemmen met de plannen!

Als het bestemmingsplan moet worden gewijzigd maak er dan een groenzone van met bomen en struiken, dat is een duurzame aanpak, dus afvangen van fijn stof en opnemen van CO2 langs de N470 en t.z.t de oostelijke randweg. Dit museum voegt alleen maar extra CO2 en fijn stof toe.

Jos Arends

voorzitter Bewonersvereniging Klapwijk


Terug

Agenda

Voorrondes NK Stoepranden

14 september 2019 12:00 uur

AED herhalingscursus

21 november 2019 19.00 uur