12 juni 2019 uur

Buitenspeeldag

Je hebt een leuke activiteit bedacht maar hoe nu verder? Lees hieronder allerlei tips die je kan gebruiken bij het organiseren van een Buitenspeeldag.

  • Voor het organiseren van een activiteit is het altijd handig om een draaiboek te maken. In een draaiboek beschrijf je welke taken er gedaan moeten worden en wie deze doet. Ook kun je beschrijven welke spelletjes je eventueel wilt aanbieden en welke materialen daarvoor nodig zijn.
  • Heb je voor de Buitenspeeldag spelmateriaal nodig en heb je dat nog niet? Denk dan eens aan de Speelotheek, de bewonersvereniging, sponsoring of een verhuurbedrijf.
  • Verzamel een groepje vrijwilligers en verdeel onderling de taken. Op de dag zelf is het prettig om meerdere mensen te hebben. Zeker wanneer er voor een activiteit begeleiders nodig zijn.
  • Zorg voor voldoende toezicht bij de activiteiten die je organiseert en denk na over de veiligheid.
  • Betrek de jeugd bij de organisatie. Bijvoorbeeld bij het bepalen van het programma en het bedenken van de activiteiten. Kinderen zijn immers de experts op het gebied van buitenspelen.
  • Ook voor de gemeente en het lokale welzijnswerk is de Buitenspeeldag een belangrijke activiteit. Benader hen om te overleggen welke ondersteuning je kunt krijgen.  Met de Buurtknip kan de gemeente uw idee met een geldbedrag ondersteunen. Er is een subsidie van 250 euro voor een kleine (straat)activiteit. Benader hiervoor de wijkmanager Peter van der Sman. Naast de Buurtknip zijn er wellicht nog andere mogelijkheden.
  • Om je activiteit onder de aandacht te brengen kan je ook social media inzetten (Facebook, Twitter of Instagram). Je kan het inzetten om vrijwilligers te werven of te informeren over de activiteit. Via de bewonersvereniging Klapwijk kan er een nieuwsbrief verspreid worden maar ook de basisscholen kunnen informatie verspreiden.
  • Gebruik promotieposters om je activiteit kenbaar te maken. Hang ze op bij druk bezochte plekken in de gemeente. Vergeet scholen, winkels, de bibliotheek en sportkantines niet.

Wanneer de bewonersvereniging Klapwijk iets kan betekenen in de organisatie horen wij dat graag van je via dit formulier.

Namens bestuur bewonersvereniging Klapwijk

Mariëlle Strampraad


Terug