11 juni 2020 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij graag onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 juni 2020, in Wijkcentrum Tolhek aan de Gantellaan 1.

Vanaf 19:45 wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 begint de vergadering met de volgende onderwerpen:

  1. Terugblik en vooruitblik, woonomgeving
  2. Financiën
  3. Samenstelling bestuur: de posities van penningmeester en secretaris zijn vacant
  4. Rondvraag, suggesties, ideeën
  5. Pauze
  6. Presentatie over tuininrichting door Esmee de Kruijf van Eigen Stijl – tuinontwerp
  7. Afsluiting en borrel

Mocht u belangstelling hebben voor de functie van penningmeester of secretaris, dan kunt u informatie opvragen of zich aanmelden via secretariaat@bvklapwijk.nl

Alja Bezoen
secretaris bewonersvereniging Klapwijk


Terug