4 december 2018

AED training 13 november

Bewonersvereniging Klapwijk in samenwerking met Stichting RLT Nederland, in de persoon van Wouter Verbeek, organiseerde 13 november 2019 in het wijkcentrum aan de Gantellaan een avond waarbij gebruik van de AED en reanimatie geoefend kon worden. Met 8 enthousiaste deelnemers is er de theoretische kennis opgehaald en de meeste tijd geoefend met de diverse AED apparaten welke in omloop zijn en situaties waarin je terecht kunt komen als hulpverlener.

Volgens de normen is het nodig dat u eens in de 2 jaar een herhaling volgt. Niet dat de opgedane kennis is vervlogen maar het bijhouden van ervaring is wel belangrijk. Vanwege de vraag naar trainingsmogelijkheden wordt er op 19 november 2020 een herhalingscursus georganiseerd.

Wanneer u nog geen training heeft gevolgd wordt er in april de gelegenheid geboden om deel te nemen.

Wanneer deze datums bekend zijn, worden deze via website en nieuwsbrief verspreid.


Terug