28 november 2019

AED herhalingstraining 21 november 2019

Bewonersvereniging Klapwijk in samenwerking met Stichting RLT Nederland, in de persoon van Wouter Verbeek, organiseerde 21 november in het wijkcentrum aan de Gantellaan een avond waarbij gebruik van de AED en reanimatie geoefend kon worden.
Met 15 enthousiaste deelnemers is er theoretische kennis opgehaald maar vooral geoefend in de handelingen en in diverse voorkomende situaties. Er waren ook diverse AED apparaten welke in omloop zijn aanwezig om de verschillen te bemerken.

Volgens de normen is het nodig dat u eens in de 2 jaar een herhaling volgt. Niet dat de opgedane kennis is vervlogen maar het bijhouden van ervaring is wel belangrijk. Vanwege de vraag naar trainingsmogelijkheden wordt er jaarlijks in het voorjaar een beginners cursus georganiseerd. In november een herhalingscursus voor wie ooit een training bij de bewonersvereniging heeft gevolgd of via een andere organisatie.

Zodra de datums voor 2020 bekend zijn, worden deze via website en nieuwsbrief verspreid.


Terug