Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van de wijkbewoners staan voorop. Daarom houden we de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en informeren wij via de website en nieuwsbrief wanneer er activiteiten afgelast of verplaatst worden. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM

Het bestuur van de Bewoners Vereniging Klapwijk heeft voorlopig het onderstaande besloten:

8 April Algemene Leden Vergadering in het Wijkcentrum aan de Gantellaan.

Als vereniging houden wij jaarlijks deze vergadering en de uitnodiging is onder de leden verspreid. Indien woensdag 8 april niet door kan gaan informeren wij u daarover uiterlijk maandag 6 april. De vergadering wordt dan voorlopig verplaatst naar donderdag 11 juni.

9 april AED training

Deze wordt afgelast. De reeds aangemelde cursisten ontvangen nader bericht over de nieuwe cursusdatum welke 15 oktober zal plaatsvinden.

13 april Vossenjacht

Deze jaarlijkse activiteit, welke altijd voor veel plezier zorgt, laten we nog op de agenda staan. Hiervoor geldt ook dat er maandag 6 april besloten wordt om door te gaan of te verschuiven naar maandag 1 juni, dit is 2e Pinksterdag.

6 juni Klapwijkfeest

Het bestuur heeft in overleg met het wijkfeest-comité, net als andere verenigingen en festivals het besluit genomen deze niet door te laten gaan op deze datum, op deze locatie en in de gebruikelijke grootte. Indien er dit jaar nog een feest komt of een aangepast programma ontvangt u bericht via de gebruikelijke informatie kanalen nl. website, nieuwsbrief, scholen en uitnodiging huis aan huis.

Klapwijk voor Elkaar

Wij realiseren ons dat er ook in Klapwijk situaties kunnen ontstaan waarbij een helpende hand nodig is. Mocht u hulp of ondersteuning nodig hebben in de komende periode dan wijzen wij u graag op het initiatief Klapwijk voor Elkaar. Onze wijk kent al langer georganiseerde burenhulp. “Voor elkaar en met elkaar” is onze leus en dat maken we concreet met “Klapwijk voor Elkaar”.

“Klapwijk voor Elkaar” draait geheel op vrijwilligers: onze eigen buren die graag hun hulp aanbieden. Het gaat over burenhulp en brengt het aanbod- en de vraag naar hulp bij elkaar en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Zij helpen op weg met (complexere) hulpvragen en verwijst zo mogelijk door.

“Klapwijk voor Elkaar” is bereikbaar via:

klapwijkvoorelkaar@gmail.com of telefoonnummer 06 148 77 310

Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 18.00 uur bellen. Wordt er niet direct opgenomen spreek dan de voicemail in. Uiterlijk de volgende werkdag word u teruggebeld.

De e-mail wordt beheerd door één van de coördinatoren en deze neemt de volgende werkdag telefonisch contact met je op.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen u op een later moment weer te mogen ontmoeten.

Bestuur van Bewonersvereniging Klapwijk


 

Vacature Secretaris

14 februari 2020

Heb je zin om je in te zetten voor een mooie, groene wijk in Pijnacker? Dan verwelkomen we je graag in ons bestuur als secretaris.  Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor het organiseren […]

Lees Meer


Vacature Penningmeester

14 februari 2020

Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de financiën van de bewonersvereniging. Je regelt de ledenadministratie, de betalingen voor de huur van ruimtes en de kosten rondom het jaarlijkse wijkfeest. Verder lever je de […]

Lees Meer


Valentijn knutselen

19 februari 2020

Woensdag 12 februari was het een rustige maar zeer gezellige knutselmiddag in het wijkcentrum aan de Gantellaan. De kinderactiviteitencommissie had een gezellige knutselmiddag georganiseerd in het teken van Valentijn. Er waren diverse […]

Lees Meer


Presentatie (voorlopig) Ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk

7 december 2019

Op 28 november is het voorlopig ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk gepresenteerd in de Ontmoetingskerk. Deze avond, die druk bezocht was, konden de bewoners hun reactie op het ontwerp geven. Na 28 november is […]

Lees Meer